Thursday, July 29, 2010

Hướng dẫn đăng ký dự thi TOEFL ITP

•Đăng kí thi trực tiếp tại các văn phòng IIG VIETNAM .
•Mang Chứng Minh Nhân Dân /Hộ chiếu (bản gốc).
•CMND/ Hộ chiếu photo
CMND bị rách/ có dấu hiệu tẩy xóa, ép dẻo: thí sinh phải xuất trình thêm giấy tờ cá nhân theo yêu cầu của IIG VIETNAM

1.Thời gian đăng kí:

+ Đăng ký trước ngày thi, muộn nhất trước ngày thi 01 ngày( Nếu còn chỗ)

+ Giữa hai lần thi TOEFL ITP phải cách 05 ngày làm việc.

2. Lệ phí dự thi: 555.000đ

( Lệ phí có thể thay đổi theo thông báo của IIG VIETNAM)

3. Khi đăng ký:

- Điền thông tin cá nhân vào bản đăng ký dự thi (A4)

- Nộp lệ phí, nhận cuốn “EXAMINEE HANDBOOK”

- Điền thông tin vào ADMISSION FORM và EXAMINATION RECORD FORM (trang bìa cuối của quyển hướng dẫn dự thi)

4. Khi đi thi, thí sinh cần mang theo:

- CMND / Hộ chiếu bản gốc. (Nếu được yêu cầu, thí sinh còn phải mang theo các giấy tờ khác)

- ADMISSION FORM và EXAMINATION RECORD FORM

5. Hủy buổi thi:

- Đến nơi đăng kí thi làm thủ tục hủy thi trước ngày thi 24 giờ. Phí hủy buổi thi: 50.000đ/ lần.

- Không hoàn trả lại phí dự thi đối với thí sinh bỏ thi, đình chỉ thi hoặc huỷ/chuyển buổi thi muộn.

6. Trả kết quả thi:

- Nhận kết quả trực tiếp tại VP IIG Việt Nam sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thi.(Nếu có ngày lễ, số ngày nghỉ lễ sẽ cộng thêm vào sau 05 )

- Khi lấy kết quả mang theo CMND và ADMISSION FORM.


- Phí gửi kết quả theo địa chỉ cá nhân trong nước: 15.000 đ/địa chỉ. (Thí sinh phải cung cấp địa chỉ chính xác trong EXAMINATION RECORD FORM).

No comments:

Search This Blog